×

Planer

Barnehagens årsplan inneholder barnehagens pedagogiske plattform, planer for arbeid og utvikling, årshjul samt informasjon om samarbeid, overganger m.mer