×

Planer

Barnehagen lager egen årsplan som følger skole/barnehagåret, denne er tilgjengelig her på hjemmesiden samt for foreldre i MyKid.

Eller vil ukentlige/måendlige planer være tilgjengelige for foreldre i MyKid.